Privacyverklaring

CPB bvba met maatschappelijke zetel Sluizeken 34 9620 Zottegem verwerkt jouw persoonsgegevens (Naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres) overeenkomstig de privacyverklaring, doordat je gebruik maakt van de website van CPB , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan CPB verstrekt.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je steeds bij ons terecht. Care Personal Beauty is als volgt te bereiken :
Sluizeken 34 9620 Zottegem
Tel. 09/337 70 20
E-mail : privacy@carepersonalbeauty.be

CPB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CPB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in
verkeerde handen vallen.

1. Verwerkingsdoeleinden
CPB verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt uitschrijven. Jouw emailadres, naam, voornaam en taal wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geadresseerden.

2. Bewaarperiode
CPB bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

3. Delen met anderen
CPB verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

4. In kaart brengen websitebezoek
Op onze website worden op verschillende manieren bezoekgegevens waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging over je verzameld, onder meer wanneer je een online formulier invult, wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief en indien je gebruik maakt van sommige online diensten.

De gegevens die door jou via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door jou gevraagde informatie te kunnen leveren en om je de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat CPB bvba deze gegevens mag bewaren en verwerken. We gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren en voor statistische doeleinden.

5. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”) en houdt bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwordsadvertenties van CPB bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je vindt het privacybeleid van Google Analytics op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

CPB heeft Google geen toestemming gegeven om via CPB verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Je kunt deze Analytics cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen.

6. Hosting providers
Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van CPB strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van CPB en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

7. Links naar andere websites
Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken. Wij verwijzen naar onze disclaimer met betrekking tot de verwijzing naar andere websites.

8. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar CPB. CPB zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, op jouw verzoek reageren.

9. Klacht
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

10. Facebook
De Facebook pixel stelt ons in staat om die relevante informatie aan jou te presenteren op Facebook en tegelijk de prestaties te meten van onze activiteiten op Facebook.

 

Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 24/05/2018